in english  
toimisto arvot ihmiset rakennukset kaupungit tutkimukset artikkelit muuta
 
 

Kaupunki on enemmän kuin talojensa summa

Arkkitehtuurista

Arkkitehtuuri on taidetta, rakentamista ja investointia. Hyvä lopputulos toteuttaa tilaajan toiminnalliset ja esteettiset tarpeet annetun budjetin puitteissa. Se toteuttaa myös yleisen edun tarpeet osana täydentyvää kaupunkikuvaa. Lopuksi se toteuttaa myös tekijänsä taiteelliset tavoitteet. Arkkitehtuuri on käyttötaidetta ja yhteen arkkitehtoniseen ongelmaan on useita hyviä ratkaisuja.

Asiakkaasta

Arkkitehdin tehtävä on etsiä uusia ratkaisuja tilaajan ongelmiin ja valita sekä kehittää niistä tilaajan kanssa yhdessä sellainen, joka toteuttaa edellä mainitut tehtävät. Arkkitehti käyttää toisten rahoja, se asettaa suuren vastuun. Arkkitehtuurissa käyttäjänä on paitsi tilaaja, myös muut ihmiset. Me voimme valita haluamamme asunnon, konsertin tai taidenäyttelyn, mutta emme muuta ympäristöämme. Jokaisella rakennuksella on niin ollen myös tilaajaansa laajempi käyttäjäpiiri. Jokainen kohde on nähtävä osana jatkuvassa muutoksessa olevaa kaupunkia.

Kaupungista

Arkkitehtuurin teoria, historia ja keskustelu rajoittuvat usein yksittäisen kohteen ympärille. Arkkitehtoniset tyylit ovat yhden rakennuksen puitteissa toteutuvaa estetiikkaa. Julkisinta ja arvokkainta yhteistä ympäristöämme ovat kuitenkin rakennusten väliin jäävät tilat. Kaupunkielämä eletään niissä tiloissa - "life between buildings" - ja niiden laatu määrittää kaupunkilaisten elämänlaadun puitteet. Kaupunki on enemmän kuin talojensa summa.

Metodeista

Tietotekniikka ja digitaalinen kuvankäsittely eivät kahlitse luovuutta. Ne vähentävät rutiineja ja mahdollistavat suunnitelman realistisen havainnollistamisen. Jo hankkeen alkuvaiheessa päätöksenteko perustuu todelliseen käsitykseen lopputuloksesta ja kustannuksista. Toteuttamista ja rakennuslupaa varten tarvittavat dokumentit tuotetaan kohteesta vasta tämän jälkeen.
Suunnitteluprosessi etenee polkua: tarve- idea - havainnollistaminen - palaute - kustannusarvio - päätös - toteutusdokumentit - rakennuslupa - rakentaminen - käyttöönotto - loppuarvio.